Коломийський ліцей  №5 імені Т.Г. Шевченка

Мета діяльності закладу полягає у створенні умов для:

- впровадження моделі акмеологічної школи: школи нової якості освіти, що забезпечує здорові умови для доступної   та якісної освіти, всестороннього розвитку індивідуальності та самореалізації учнів;

- розширення спектра освітніх послуг, що дозволяють опанувати культуру самовизначення та отримання додаткової освіти;

- формування національної самосвідомості,

загальної культури школяра, активної життєвої позиції громадянина   України;

- удосконалення змісту освіти та педагогічних технологій, що розкривають учням ціннісні життєві орієнтири;

- формування соціальної активності, політичної та правової культури, толерантності, розвитку критичного мислення.